Programmering 3-knapps fjärrkontroll Microcar / Ligier

  • Ta bort shuntparc-säkringen, vänta 5 sekunder innan du sätter tillbaka den. Anslut kontakten till shuntparc så att de röda ledningarna ansluts.
  • Vänta med att öppna dörrarna och vrid nyckeln 10 gånger i tillbehörsläget inom 20 sekunder.
  • Blinkersen kommer att aktiveras, vänta tills de slutar blinka och tryck sedan på CH-1-knappen (detta är den övre vänstra knappen -> se bild) på en ny fjärrkontroll för att programmera den.
  • Centrallåset är aktiverat.

(För att lägga till en fjärrkontroll måste samma procedur följas genom att samtidigt trycka på CH-1 på båda fjärrkontrollerna.)