Återställ serviceindikator Microcar MGO 4 / 5 / 6

Följ proceduren nedan för att stänga av serviceindikatorn på instrumentbrädan och återställa räknaren till 5000 kilometer innan nästa service:

1) Öppna förardörren.

2) Tryck och håll ned knappen på räknaren.

3) Vrid tändningsnyckeln till det andra läget. Släpp knappen inom en sekund efter att du vridit nyckeln till det andra läget.

Kontrollera om återställningen lyckades. Om det inte lyckas, stäng dörrarna, stäng av tändningen och upprepa hela proceduren.

Obs: Du kan bara återställa indikatorn när lampan lyser konstant och inte när lampan blinkar.